นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Branch Navigator

ภาพรวม

ขึ้นด้านบน

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะให้บริการของเราโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงการใช้การเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น การจำกัดข้อมูลที่เราเปิดเผย และการใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลของเรา ในขั้นสูง บริการ Branch Navigator ของเราช่วยให้ผู้ใช้ของลูกค้าควบคุมนำทางอุปกรณ์มือถือของตนได้ด้วยคำแนะนำที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น สำหรับการให้บริการเหล่านี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับอุปกรณ์บางอย่าง (เช่น ตัวระบุโฆษณาและที่อยู่ IP) และข้อมูลข้อความค้นหา (เช่น “tw”) จากผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ Navigator ตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ Branch อื่น ๆ และโดยทั่วไปเพื่อให้บริการหรือสื่อสารกับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจแยกข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการและลูกค้าของเราและยังเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองตนเองและผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางธุรกิจ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างได้โดยทำตามคำแนะนำในหัวข้อทางเลือกของผู้ใช้ด้านล่าง เนื่องจากเราจัดหาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนบริการ Navigator ให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าอาจใช้ชื่ออื่นเพื่ออธิบายการใช้บริการ Navigator ของ Branch (ตัวอย่างเช่น “ Scout" หรือ “Finder”) ผู้ใช้ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ใช้ ซึ่งอาจทำให้คุณมีตัวเลือกหรือสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของเราใช้ข้อมูลของคุณ

Branch Metrics, Inc. (“Branch” “เรา” หรือ “ทางเรา”) ให้บริการการควบคุมนำทาง (“บริการ Navigator”) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและฟีเจอร์ของอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Navigator (“ลูกค้า” ของเรา) สามารถให้ผลลัพธ์ตามบริบทและลิงก์ที่อิงตามความต้องการในแอปของตนได้ ทำให้ผู้ใช้ปลายทางของตน (“ผู้ใช้”) เข้าถึงเพื่อการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้นได้ง่ายขึ้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อนำไปสู่หน้าที่อยู่ลึกภายในแอปหนึ่งโดยเร็ว) Branch ตระหนักและเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีความสำคัญต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ดังนั้นเราจึงออกแบบและจัดการบริการของเราโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Branch Navigator นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Navigator”) อธิบายว่าข้อมูลใดที่ Branch ใช้ในการให้บริการ Navigator และวิธีการแชร์และคุ้มครองข้อมูลที่ Branch ได้รับผ่านบริการ Navigator

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Navigator นี้ใช้กับบริการ Navigator เท่านั้น นอกจากนี้ Branch ยังมีเว็บไซต์และให้บริการอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนอาจเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ของ Branch หรือโต้ตอบกับแอปหรือเว็บไซต์ของลูกค้าของ Branch ผ่านการใช้บริการ Navigator สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ของ Branch และบริการของ Branch อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบริการที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ผ่านบริการ Navigator โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Branch ที่ประกาศไว้ที่นี่ บริการ Navigator และบริการต่าง ๆ ของ Branch ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Branch เรียกรวมว่า “แพลตฟอร์มของ Branch”

บริการ Navigator คืออะไร

ขึ้นด้านบน

Branch จัดหาให้ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดผลลัพธ์ของเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้เพื่อตอบสนองต่อข้อความค้นหา เราดำเนินการนี้โดยใช้สองวิธีหลัก ประการแรก Branch ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านบริการ Navigator และผ่านบริการอื่น ๆ ของ Branch เพื่อปรับปรุงและปรับผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อความค้นหา ประการที่สอง Branch จัดหาให้ลูกค้าซึ่งเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเชิงลึกสำหรับอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งกลับการเชื่อมโยงเชิงลึกไปยังข้อความค้นหา “การเชื่อมโยงเชิงลึก” หมายถึงการจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังส่วนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงที่ค้นหาหรือจัดทำดัชนีได้โดยทั่วไปในแอปหนึ่งแอปใดหรือบนเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ใด (เช่น “https://branch.io/security/”) แทนหน้าแลนดิ้งเพจของแอปหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ (เช่น “https://branch.io”) การเชื่อมโยงเชิงลึกจึงช่วยนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงภายในแอป โดยทั่วไปแล้ว Branch ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ เมื่อลูกค้าติดตั้งเทคโนโลยี Branch บนแอปของตน (ผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์และ/หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์) เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อข้อความค้นหาของผู้ใช้ด้วยผลลัพธ์ตามบริบทและการเชื่อมโยงเชิงลึกที่อิงตามความต้องการ ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยผู้ใช้ให้ได้รับผลลัพธ์และการเชื่อมโยงเชิงลึกที่จะทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อระบุร้านอาหารใกล้เคียง สั่งอาหารเพื่อจัดส่ง เดินทางไปยังสถานที่หนึ่ง ๆ หรือค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ของตน)

ข้อมูลอะไรบ้างที่ Branch เก็บรวบรวมจากบริการ Navigator

ขึ้นด้านบน

ข้อมูลผู้ใช้

ด้านล่างนี้ เราอธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างจากผู้ใช้ผ่านบริการ Navigator เราประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เรากำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายตกลงที่จะแชร์ให้ Branch เฉพาะข้อมูลที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมายและที่มีสิทธิ์จะแชร์ให้ Branch ได้ เราไม่ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งให้ลูกค้าแชร์ข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวให้เรา เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการ Navigator

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (“SDK”) และส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์(“API”) รวมถึงรหัสที่อนุญาตให้ลูกค้ารวมและใช้บริการ Navigator SDK และ API ของบริการ Navigatorของ Branch จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เมื่อลูกค้าใช้ SDK และ/หรือ API ในแอปบนอุปกรณ์มือถือของตน ซึ่งบางส่วนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (กล่าวคือ ข้อมูลที่อาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสามารถใช้เชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้) ตารางด้านล่างนี้สรุปข้อมูลที่จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากบริการ Navigator และวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์

ตัวระบุโฆษณา (เช่น Google Ad ID หรือ IDFA)

ใช้เพื่อการระบุอุปกรณ์และแสดงผลลัพธ์และโฆษณาที่ปรับตามแต่ละบุคคล

ที่อยู่ IP

ใช้เพื่อให้ทราบตำแหน่งทั่วไปและเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ

รหัสประเทศ

ข้อมูลนี้เป็นรหัสประเทศ ISO ที่เทียบเท่ากับรหัสประเทศของผู้ให้บริการ SIM และใช้เพื่อให้ทราบตำแหน่งระดับประเทศ

สถานที่ของอุปกรณ์ (ประเทศ ภาษา)

ใช้เพื่อการปรับผลลัพธ์และโฆษณาตามการตั้งค่าประเทศและภาษาของอุปกรณ์

ข้อความค้นหา

ข้อความค้นหาใด ๆ ที่ส่งโดยผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อข้อความค้นหาของผู้ใช้

ข้อความค้นหาอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ค้นหาเพื่อน “จอห์น สมิธ” หรือข่าวเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงคนใดคนหนึ่ง) รวมทั้งข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล (ตัวอย่างเช่น “พิซซ่าใกล้เคียง” หรือ “เคสโทรศัพท์”)

ข้อความค้นหาอาจอิงตามอินเทอร์เน็ตหรืออิงตามอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น เพื่อค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อหรือแอปบนโทรศัพท์ของผู้ใช้) สำหรับข้อความค้นหาที่อิงตามอินเทอร์เน็ต เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ในตารางนี้ สำหรับข้อความค้นหาที่อิงตามอุปกรณ์ SDK ของเราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับเฉพาะที่ไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้ติดต่อหรือแอปของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้) แต่ Branch จะไม่ได้รับข้อมูลนี้

รุ่นของอุปกรณ์

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

ผู้ผลิตอุปกรณ์

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

ระบบปฏิบัติการ

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

สถานะเครือข่ายมือถือ (ผู้ให้บริการเครือข่าย)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

ความละเอียดหน้าจอ

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

ขนาดหน้าจอ

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการรายงาน

ข้อมูลซอฟต์แวร์บริการ Navigator

ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริการ Navigator ที่ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเวอร์ชัน ชื่อแพ็กเกจ และข้อมูลลูกค้า (ไม่ใช่ผู้ใช้) ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ 

ข้อมูลการมีส่วนร่วม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของผู้ใช้ (เช่น ความประทับใจ การคลิก) กับบริการ Navigator ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ข้อความค้นหา โฆษณา และ/หรือแอป ใช้เพื่อปรับปรุงบริการ  Navigator และเพื่อการรายงาน

ในบางกรณี ลูกค้าได้ตั้งค่าบริการ Navigator ให้ทำงานบนอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องส่งทั้งตัวระบุโฆษณา หรือข้อความค้นหาไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Branch ในกรณีเช่นนี้

 • บริการ Navigator จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อแสดงผลลัพธ์และการโฆษณา การวิเคราะห์ดังกล่าวจะดำเนินการภายในอุปกรณ์ของคุณ และ Branch จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการวิเคราะห์นี้
 • Branch อาจอ่านที่อยู่ IP ชั่วขณะเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติและเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ระบุชื่อเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ข้อความค้นหาและการโฆษณาบนอุปกรณ์

นอกจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บริการ Navigator อาจวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของคุณหรือที่เข้าถึงได้ผ่านบริการของอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อจัดให้ซึ่งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับและโฆษณาสำหรับเนื้อหาของแอปบนอุปกรณ์มือถือเพื่อตอบสนองต่อข้อความค้นหา การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณจะดำเนินการภายในอุปกรณ์ของคุณ และ Branch จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการวิเคราะห์นี้

ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลโพสต์แบค

ลูกค้าอาจให้ข้อมูลกับเราเพื่อช่วยให้สามารถจัดโฆษณาไปยังผู้ชมที่ต้องการได้ดีขึ้นผ่านบริการ Navigator (“ข้อมูลลูกค้า”) Branch จะประมวลผลข้อมูลลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการในนามของลูกค้าสำหรับบริการ Navigator และจะไม่ใช้ข้อมูลลูกค้านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ในบางกรณี Branch อนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการอื่น ๆ ของ Branch เช่น เครื่องมือระบุแหล่งที่มาของ Branch ใช้บริการ Navigator เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของผู้ใช้ได้ ในกรณีนี้ เราอาจได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของลูกค้าดังกล่าวตามคำแนะนำของลูกค้าเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้านั้นโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมกับโฆษณาของลูกค้า (“ข้อมูลโพสต์แบค”)

Branch จะประมวลผลข้อมูลโพสต์แบคทั้งหมดที่ได้รับในฐานะผู้ประมวลผลในนามของลูกค้าแต่ละรายที่เป็นผู้ให้ข้อมูล และ Branch ใช้ข้อมูลโพสต์แบคนั้นเพื่อให้บริการ Navigator แก่ลูกค้าเท่านั้น Branch ไม่ได้ควบคุมวัตถุประสงค์หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลโพสต์แบคโดยลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโพสต์แบคของลูกค้า

Branch ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบริการ Navigator อย่างไรและข้อมูลใดที่ Branch ใช้เพื่อให้บริการ Navigator

ขึ้นด้านบน

ข้อมูลที่ Branch เก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator จะได้รับการประมวลผล:

 • เพื่อจัดหา รักษา เพิ่มประสิทธิภาพ วิจัย และปรับปรุงบริการ Navigator รวมถึงเพื่อพัฒนาผลลัพธ์สำหรับข้อความค้นหาของผู้ใช้และปรับปรุงความเกี่ยวข้องและ/หรือประโยชน์ของผลลัพธ์
 • เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้เข้ามาคลิกลิ้งก์การเชื่อมโยงเชิงลึกได้อย่างไรและจากที่ใดและการเชื่อมโยงประเภทใดที่เป็นที่นิยม
 • เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของผู้ใช้
 • เพื่อตอบสนองคำร้องขอของลูกค้าและผู้ที่จะเป็นลูกค้าสำหรับบริการ Navigator ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลตามคำแนะนำของลูกค้าและการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ไปยังลูกค้า Branch ไม่ได้ควบคุมวิธีที่ลูกค้าใช้ข้อมูลที่ Branch แชร์กับลูกค้า และผู้ใช้ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ลูกค้าใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Branch
 • เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการและของลูกค้า ซึ่งรวมถึงเพื่อสนับสนุนทั้งบริการ Navigator และผลิตภัณฑ์และบริการของ Branch อื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าของเรา และตามที่กระทำได้หรือกำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • เพื่อสร้างรายงานตามข้อมูลที่รวบรวมซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลหรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ และเพื่อแชร์รายงานเหล่านี้กับสาธารณะ

เราอาจรวบรวมและ/หรือแยกข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เราเก็บรวบรวม หลังจากการรวบรวมและ/หรือแยกข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลแล้ว Branch จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและทำการตลาด และยังอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ/หรือบุคคลอื่น ๆ

ในกรณีที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและข้อตกลงของเรากับลูกค้า และด้วยความยินยอมของคุณ (ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด) Branch อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการอื่น ๆ ของ Branch เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งผลลัพธ์ของข้อความค้นหาของผู้ใช้ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Branch เพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับบริการของ Branch เหล่านั้น

การใช้ข้อมูลของลูกค้าของเรา

ขึ้นด้านบน

เรากำหนดให้ลูกค้าของเราใช้ประโยชน์จากบริการ Navigator ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยเฉพาะ Branch จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อข้อมูลของลูกค้าของเราผ่านบริการ Navigator หรืออื่น ๆ การดำเนินการของลูกค้าแต่ละรายอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้นเอง ผู้ใช้ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ลูกค้าปฏิบัติต่อข้อมูลผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator

ทางเลือกของผู้ใช้

ขึ้นด้านบน

 ในกรณีที่มี คุณสามารถปรับเปลี่ยนว่าข้อมูลใดจะถูกส่งไปยัง Branch ได้ด้วยการ (1) ลบแอปของลูกค้าที่คุณใช้บริการ Navigator ผ่าน (2) แก้ไขการตั้งค่าในแอปของลูกค้า หรือ (3) ตั้งค่าหรือติดตั้งแอปลูกค้าหรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ใหม่

ห้ามติดตาม

ขึ้นด้านบน

บริการ Navigator ได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ดังนั้นจึงไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ของเว็บเบราว์เซอร์

Branch จะแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

ขึ้นด้านบน

นอกจากวิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว Branch ยังอาจแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ทำงานให้เราและต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อทำงานนั้น ซึ่งรวมถึงเพื่อการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามโครงการ บุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้บริการสำหรับเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • กับลูกค้าของเราและตัวแทนของลูกค้า ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Navigator นี้
 • กับลูกค้าของบริการ Branch อื่น ๆ รวมถึงผู้ขายหรือตัวแทนของลูกค้าหากลูกค้าร้องขอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุแหล่งที่มา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต้องห้ามที่ต้องสงสัยหรือที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฉ้อฉลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลใด ๆ
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินของ Branch ตัวแทน ลูกค้า และผู้ใช้ของเรา และบุคคลอื่น ๆ รวมถึงเพื่อบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่ใช้บังคับ
 • ที่เกี่ยวข้องกับหรืออยู่ในระหว่างการเจรจาในการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรากับบริษัทอื่น

วิธีที่เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ขึ้นด้านบน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ลูกค้าของเราให้และเก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา Branch ได้ใช้การป้องกันทางเทคนิค การบริหารจัดการ และทางกายภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และบัญชีออนไลน์ของคุณ เช่น ไม่แชร์รหัสผ่านให้กับอุปกรณ์ของคุณ

ลิงก์ไปยังบริการอื่น ๆ

ขึ้นด้านบน

บริการ Navigator เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอปอื่น ๆ Branch ไม่ได้ควบคุมโดเมนอื่น ๆ เหล่านี้และเราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ แอป หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เราส่งเสริมให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณโต้ตอบด้วย เราไม่รับรอง กลั่นกรอง หรืออนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ดังกล่าว คุณต้องรับความเสี่ยงในการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

ขึ้นด้านบน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator จะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกหรือใช้นามแฝง บันทึกที่ใช้นามแฝงใด ๆ และทั้งหมดจะถูกลบออกหลังจากผ่านไป 12 เดือน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นระหว่าง Branch และลูกค้า

Branch อาจเก็บรักษาข้อมูลที่บริการ Navigator เก็บรวบรวมไว้เกินช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อป้องกันการฉ้อฉล การวิเคราะห์ หรือการตอบสนอง หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ Branch ลูกค้า ผู้ใช้ของตน หรือสาธารณะ 

นโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก

ขึ้นด้านบน

บริการ Navigator ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผู้เยาว์ เรากำหนดให้ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีให้เราโดยเจตนา (หรืออายุต่ำกว่า 16 ปีสำหรับบางราชอาณาจักร) หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ จากหรือเกี่ยวกับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี (และที่อายุต่ำกว่า 16 ปีสำหรับบางราชอาณาจักร) อันเป็นการละเมิดนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่ discoveryprivacy@branch.io เพื่อให้ Branch ตรวจสอบและลบข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมที่ได้รับมาโดยทันที

สิทธิของคุณ

ขึ้นด้านบน

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ และจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการที่ Branch ประมวลผลข้อมูลของคุณทั้งหมดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เนื่องจาก Branch ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ Navigator กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ Branch จะยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจึงอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลและจะแจ้งให้คุณทราบตามนั้น อย่างไรก็ตาม Branch มีกลไกในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อทางเลือกของผู้ใช้ข้างต้น

คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเราโดยยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง หรือกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของแคลิฟอร์เนีย

ขึ้นด้านบน

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของแคลิฟอร์เนีย ปี 2561 (2018) (“CCPA”) ให้สิทธิบางประการแก่บุคคลทั่วไปที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ CCPA ของเรามีอยู่ที่นี่

ดต่อเรา ข้อสงสัย การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Navigator นี้

ขึ้นด้านบน

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Navigator ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของนโยบายนี้ในหน้านี้และจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายที่แก้ไขไว้ที่ด้านบนของหน้านี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่:

บริษัท Branch Metrics, Inc.
195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
หรือทางอีเมลที่ discoveryprivacy@branch.io