Điều khoản & Điều kiện Dịch vụ Khám phá cho Người dùng Cuối

Giới thiệu

Trên cùng

Branch Metrics, Inc. ("Branch" hoặc "chúng tôi") cung cấp dịch vụ khám phá (“Dịch vụ Khám phá”), cho phép các nhà phát triển ứng dụng di động sử dụng Dịch vụ Khám phá (“Khách hàng” của chúng tôi) tìm kiếm các kết quả theo ngữ cảnh và các liên kết có chủ đích trong ứng dụng của họ, giúp người dùng cuối ("Người dùng") đơn giản hoá quy trình khi thực hiện tác vụ (ví dụ, để xác định vị trí các nhà hàng lân cận). Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này hoặc sử dụng Dịch vụ Khám phá trong các ứng dụng đã tích hợp Dịch vụ Khám phá, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản & Điều kiện Khám phá của Người dùng Cuối (“Điều khoản”). Bằng việc chấp nhận các Điều khoản này, bạn cam kết rằng bạn có đủ thẩm quyền để đồng ý với các Điều khoản này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN KHÁM PHÁ CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRUY VẤN NỘI DUNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM PHÁ CỦA CHÚNG TÔI.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY PHẢI TUÂN THEO ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC TUÂN THỦ TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU KIỆN TẬP THỂ. VUI LÒNG ĐỌC KỸ.

Tất cả các tham chiếu đến "bạn" hoặc "của bạn", nếu có, nghĩa là người truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia Dịch vụ Khám phá dưới mọi hình thức và tất cả người thừa kế, người nhận chuyển nhượng và người kế nhiệm của bạn. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ Khám phá thay mặt cho một tổ chức, bạn là người đại diện và cam kết rằng bạn có thẩm quyền của tổ chức đó, việc bạn chấp nhận các Điều khoản này sẽ được coi là sự chấp nhận của tổ chức đó, đồng thời "bạn" và "của bạn" ở đây được hiểu là tổ chức đó, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của tổ chức đó.

Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đối với các Điều khoản này tùy từng thời điểm. Khi thay đổi các Điều khoản, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày "Cập nhật lần cuối" đã nêu ở trên. Bạn có trách nhiệm rà soát lại các Điều khoản này thường xuyên và luôn cập nhật các thông báo về bất kỳ sự thay đổi điều khoản nào. Phiên bản mới hơn của các Điều khoản này sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng các ứng dụng có sử dụng Dịch vụ Khám phá của chúng tôi sau khi những thay đổi đó đã được công bố có nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản sửa đổi đó.

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này chỉ áp dụng cho Dịch vụ Khám phá. Branch cũng cung cấp một trang web và các dịch vụ khác, Người dùng có thể truy cập vào một số dịch vụ trên khi nhấp vào liên kết của Branch hoặc khi tương tác với ứng dụng hoặc trang web của Khách hàng hoặc tổ chức khác. Để biết các điều khoản áp dụng cho trang web của Branch và các dịch vụ khác của Branch, bao gồm các dịch vụ mà Người dùng có thể truy cập thông qua Dịch vụ Khám phá, vui lòng xem các điều khoản của Branch được đăng tại đây. Bạn cũng nên xem lại bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà Khách hàng hoặc tổ chức khác có thể áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web của họ.

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Trên cùng

Dịch vụ Khám phá này không dành cho bất cứ ai dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi theo quy định pháp luật ở một số khu vực nhất định). Bằng việc sử dụng Dịch vụ Khám phá, bạn cam đoan và đảm bảo rằng độ tuổi của bạn tối thiểu là 13, hoặc lớn hơn nếu luật pháp quy định để sử dụng Dịch vụ Khám phá của Branch mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM PHÁ

Trên cùng

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, Branch cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, toàn cầu, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ Khám phá. Quyền của bạn trong việc sử dụng Dịch vụ Khám phá tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trong các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào khác vốn có thể được Khách hàng của chúng tôi áp dụng cho bạn.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM PHÁ CỦA CHÚNG TÔI; CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ

Trên cùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung và tài liệu nào khác khi bạn gửi truy vấn, hoặc đối với thông tin mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến Dịch vụ Khám phá. Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ Khám phá, bạn sẽ:

  • tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn luật về quyền riêng tư, luật sở hữu trí tuệ, luật chống thư và tin nhắn rác và các yêu cầu pháp lý;
  • không gửi bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được dùng để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của các phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
  • không can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ Khám phá hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ Khám phá, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của mạng kết nối với Dịch vụ Khám phá;
  • không phát triển, hỗ trợ hoặc sử dụng bất kỳ công cụ tự động nào (ví dụ như ứng dụng bot, các chương trình tự dộng hoá) để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Khám phá hoặc thu thập dữ liệu Dịch vụ Khám phá hoặc sao chép dữ liệu từ Dịch vụ Khám phá;
  • không vi phạm hoặc vô hiệu hóa bất kỳ hệ thống quản lý quyền kỹ thuật số, quy tắc sử dụng hoặc tính năng nào khác của Dịch vụ Khám phá;
  • không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược, phân tích, giải mã nguồn hoặc tìm cách lấy mã nguồn của Dịch vụ Khám phá hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là mã nguồn mở; và
  • không tham gia việc “phát triển”, “sao chép” hoặc mô phỏng hình thức hoặc chức năng của Dịch vụ Khám phá.

Bạn công nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ Khám phá phụ thuộc vào quyền truy cập các dịch vụ viễn thông và Internet. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mua sắm và duy trì tất cả các dịch vụ viễn thông và Internet, và các phần cứng và phần mềm khác cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ Khám phá, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả chi phí, lệ phí, phí tổn và thuế dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến những quy định nói trên. Branch không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu và thông tin liên lạc nào xảy ra hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại khác dưới mọi hình thức phát sinh từ các dịch vụ viễn thông và Internet.

LƯU Ý ĐỐI VỚI CƯ DÂN EU: Nếu là người tiêu dùng và thường trú tại EU, tùy theo luật tại quốc gia của bạn, chúng tôi có thể áp dụng những điều sau đây: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Dịch vụ Khám phá sẽ không bị gián đoạn và quá trình truyền dữ liệu sẽ không xảy ra lỗi. Tuy nhiên, điều này không thể được đảm bảo do tính chất của Internet. Ngoài ra, quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ Khám phá đôi khi cũng có thể bị tạm ngừng hoặc bị hạn chế để cho phép sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các cơ sở hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tần suất và thời gian gián đoạn và ngưng trệ nếu có .

CHẤM DỨT

Trên cùng

Bạn công nhận và đồng ý rằng Branch có thể huỷ bỏ cung cấp Dịch vụ Khám phá vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Branch sẽ không chịu trách nhiệm về việc chấm dứt thoả thuận của Branch với bạn. Những Mục mà vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn các Mục về Chấm dứt, Chính sách Quyền riêng tư & Quyền Dữ liệu, Quyền Sở hữu, Giới hạn Trách nhiệm pháp lý, Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể, và Thông báo pháp lý.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & QUYỀN DỮ LIỆU

Trên cùng

Bạn thừa nhận rằng bạn đã nhận, đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư của Dịch vụ Khám phá. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn đồng ý cho Branch thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân, nếu có, như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư đối với Dịch vụ Khám phá của chúng tôi, bao gồm việc phân phối quảng cáo đến bạn và điều chỉnh kết quả nội dung cho bạn.

Bạn cấp cho Branch một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép phụ, có thể chuyển nhượng sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, xử lý và/hoặc ẩn danh các thông tin và nội dung thu được thông qua Dịch vụ Khám phá, bao gồm nhưng không giới hạn (a) cung cấp, duy trì, tối ưu hóa và cải tiến Dịch vụ Khám phá; (b) tiến hành nghiên cứu; (c) phân tích và tổng hợp dữ liệu của bạn (bao gồm dữ liệu ẩn danh) với dữ liệu của những người dùng khác, dữ liệu được tập hợp gọi là "Dữ liệu Tổng hợp"; (d) sử dụng Dữ liệu Tổng hợp đó để tiến hành nghiên cứu và tạo dữ liệu cũng như các sản phẩm và dịch vụ phân tích, bao gồm việc cho phép Khách hàng điều chỉnh nội dung, quảng cáo hoặc ứng dụng của họ dựa trên thông tin được thu thập qua Dịch vụ Khám phá; và (d) và các nội dung khác trong Chính sách Quyền riêng tư đối với Dịch vụ Khám phá. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền thừa kế mọi thông tin hoặc nội dung nếu có nào theo Mục 30A của Đạo luật Bản quyền năm 1957 (nếu bạn ở Ấn Độ) hoặc bất kỳ điều khoản nào tương tự theo luật hiện hành.

CÁC LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trên cùng

Dịch vụ Khám phá có thể hiển thị hoặc chứa các liên kết đến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng và trang web của bên thứ ba. Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, đề nghị hoặc thông tin khác cấu thành một phần của nội dung được thể hiện, tạo ra hoặc cung cấp bởi những người dùng khác hoặc các bên thứ ba khác trên Dịch vụ Khám phá, hoặc có thể truy cập thông qua hoặc có thể tìm thấy bằng Dịch vụ Khám phá (gọi chung là "Nội dung của bên thứ ba") là của các tác giả hoặc nhà sản xuất tương ứng chứ không phải của Branch hoặc các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Branch. Branch không kiểm soát Nội dung của bên thứ ba và không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung do bên thứ ba đó cung cấp. Branch không chịu trách nhiệm thực hiện, xác nhận và không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba hoặc mọi thông tin hoặc tài liệu được quảng cáo trong các Nội dung do Bên thứ ba cung cấp. Khi sử dụng Dịch vụ Khám phá, bạn có thể gặp những nội dung mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào của bạn khi bạn sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin nào thông qua dịch vụ hoặc nội dung nào do bên thứ ba cung cấp. Bạn có trách nhiệm đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung có sẵn khác trên Dịch vụ Khám phá.

Branch có thể hiển thị một số kết quả tìm kiếm nhất định dựa trên các thỏa thuận với bên thứ ba (“Kết quả Tìm kiếm được Tài trợ”), và kết quả tìm kiếm đó có thể xuất hiện ở vị trí hàng đầu với mỗi lượt tìm kiếm nhất định. Kết quả Tìm kiếm được Tài trợ xuất hiện do các thuật toán được Branch chấp nhận. Branch không đưa ra bất kỳ tuyên bố đảm bảo rằng Kết quả Tìm kiếm được Tài trợ sẽ phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của người dùng.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ Khám phá nào và bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp cho bạn bản sao của bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn hoặc những người khác cung cấp, trừ khi luật hiện hành yêu cầu và quy định trong Chính sách Quyền riêng tư Dịch vụ Khám phá.

QUYỀN SỞ HỮU

Trên cùng

Branch và những người cấp phép của Branch sở hữu bản quyền và tất cả các quyền sở hữu đối với Dịch vụ Khám phá, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu có liên quan. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ Khám phá được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thông báo nào khác về quyền sở hữu được tích hợp hoặc đi kèm với Dịch vụ Khám phá.

Branch có thể cung cấp cho bạn một cơ chế để cung cấp phản hồi, đề xuất và ý tưởng về Dịch vụ Khám phá ("Phản hồi"), nếu bạn chọn. Bạn đồng ý rằng Branch có thể tùy ý sử dụng Phản hồi dưới mọi hình thức của bạn cho Branch, bao gồm cả những cải tiến và sửa đổi trong tương lai đối với Dịch vụ Khám phá. Theo đó, bạn cấp cho Branch và người được nhượng quyền của Branch một giấy phép vĩnh viễn, có giá trị toàn cầu, có thể chuyển nhượng, có thể cấp giấy phép phụ, đã thanh toán đầy đủ, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối và hiển thị Phản hồi theo bất kỳ cách nào, theo bất kỳ mục đích nào, theo bất kỳ phương tiện, phần mềm hoặc công nghệ nào dưới mọi hình thức ở hiện tại hoặc được phát triển trong tương lai, mà không có nghĩa vụ ghi nhận hoặc trả phí cho bạn hoặc bất cho kỳ bên thứ ba nào. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền thừa kế mọi thông tin hoặc nội dung nếu có nào theo Mục 30A của Đạo luật Bản quyền năm 1957 (nếu bạn ở Ấn Độ) hoặc bất kỳ điều khoản nào tương tự theo luật hiện hành.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Trên cùng

Dịch vụ Khám phá được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ hình thức đảm bảo nào. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BRANCH TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA DỊCH VỤ, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH ỔN ĐỊNH, SỰ KHÔNG VI PHẠM, HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. Branch không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu dụng của Dịch vụ Khám phá. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng và tin tưởng Dịch vụ Khám phá. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP MIỄN TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM TRONG MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP NHẤT ĐỊNH. THEO ĐÓ, MỘT SỐ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trên cùng

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ NẾU CÓ BẤT KỂ QUY ĐỊNH NÀO TRÁI NGƯỢC TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, BRANCH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI SƠ SUẤT, SAI PHẠM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, SỰ VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC THỰC TẾ NÀO ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM PHÁ HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ LÀ các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có tính hậu quả, hoặc có tính trừng phạt để làm gương, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất về lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu, hay các tổn thất không được quy thành tiền khác (ngay cả khi Branch đã được thông báo về khả năng xảy ra những tổn thất như vậy), do việc bạn sử dụng Dịch vụ KHÁM PHÁ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY LÀ MỘT PHẦN CƠ SỞ CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ BRANCH VÀ SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (VÍ DỤ: BẢO ĐẢM, SAI PHẠM, SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, LUẬT PHÁP) VÀ NGAY CẢ KHI BRANCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. THEO ĐÓ, MỘT SỐ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG. ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐẦY ĐỦ ĐỐI VỚI CƯ DÂN CỦA BANG NEW JERSEY.

LƯU Ý ĐỐI VỚI CƯ DÂN EU: Nếu là người tiêu dùng và thường trú tại EU, tùy theo luật tại quốc gia của bạn, chúng tôi có thể áp dụng những điều sau đây: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về (i) những tổn thất không phát sinh từ thiếu sót của chúng tôi, hoặc (ii) bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh (bao gồm mất lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí), hoặc (iii) mọi tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả mà cả bạn và chúng tôi đều không lường trước được khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ Khám phá. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ hoặc việc không tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều kiện trong hợp đồng này nếu sự chậm trễ hoặc việc không tuân thủ đó phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Luật pháp của một số quốc gia không cho phép một số hoặc tất cả các giới hạn được mô tả ở trên. Nếu các luật này được áp dụng, thì một số hoặc tất cả các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ

Trên cùng

BẠN NÊN ĐỌC KỸ MỤC NÀY, VÌ NÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐÁNG KỂ ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN, BAO GỒM CẢ QUYỀN KHỞI KIỆN RA TÒA.

Phạm vi: Bạn và Branch đồng ý rằng các Điều khoản này ảnh hưởng đến thương mại liên tiểu bang và Đạo luật Trọng tài Liên bang quy định việc giải thích và thực thi các điều khoản trọng tài này. Mục này được dùng để giải thích luật theo nghĩa rộng và điều chỉnh luật áp dụng đối với bất kỳ tranh chấp giữa hai bên, bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại phát sinh liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa hai bên, bất kể dựa trên hợp đồng, sai phạm, luật định, gian lận, khai báo sai hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác; các khiếu nại phát sinh trước các Điều khoản này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào trước đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại liên quan đến quảng cáo); và các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các Điều khoản này. Các khiếu nại nằm ngoài các giới hạn nêu trên bao gồm việc khiếu kiện về một số quyền sở hữu trí tuệ và các khiếu nại nhỏ ra tòa án, như được quy định dưới đây.

Giải quyết Tranh chấp Ban đầu: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@branch.io để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào liên quan đến Dịch vụ Khám phá. Branch có thể giải quyết nhanh chóng hầu hết các mối quan ngại theo yêu cầu của người dùng của chúng tôi. Bạn và Branch đồng ý nỗ lực tốt đa thực hiện quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ của Branch đối với mọi tranh chấp, khiếu nại, thắc mắc hoặc bất đồng và tham gia đàm phán có thiện chí, đó sẽ là điều kiện để một trong hai bên khởi kiện hoặc bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Ràng buộc tuân thủ Trọng tài: Nếu các bên không thống nhất được giải pháp trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm bắt đầu giải quyết tranh chấp không chính thức theo điều khoản giải quyết tranh chấp ban đầu, thì một trong hai bên có thể bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp qua Ràng buộc tuân thủ Trọng tài như là cách duy nhất để giải quyết khiếu nại, tuân theo các ngoại lệ và các điều khoản được nêu dưới đây. Trừ khi được nêu dưới đây, mọi khiếu nại mà bạn có thể có đối với Branch phải được giải quyết thông qua hình thức ràng buộc tuân thủ Trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association, “AAA”) bằng cách sử dụng Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng, như được sửa đổi theo các Điều khoản này và sẽ do AAA đảm nhận và do một trọng tài viên duy nhất giải quyết. Có thể xem các quy tắc của AAA tại địa chỉ www.adr.org hoặc bằng cách gọi điện cho AAA theo số 1-800-778-7879. Trọng tài viên phải tuân thủ các Điều khoản ở đây.

Trọng tài viên, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền duy nhất giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc diễn giải, khả năng áp dụng, khả năng thực thi hoặc việc lập các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào cho rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản này vô hiệu hoặc mất hiệu lực, hoặc khiếu nại về tuân thủ quá trình ràng buộc tuân thủ trọng tài hay không. Trọng tài viên sẽ được trao quyền để đưa ra bất kỳ biện pháp giải quyết khả dụng nào tại tòa án theo luật pháp hoặc theo luật công bằng. Quyết định của trọng tài viên sẽ được lập thành văn bản và có giá trị ràng buộc các bên và có giá trị như một phán quyết bởi một tòa án có thẩm quyền.

Bạn hiểu và đồng ý rằng khi tham gia các Điều khoản này, bạn và Branch đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc được xét xử trước một thẩm phán tại một tòa án công. Nếu không có điều khoản trọng tài này, bạn và Branch có thể đã có quyền hoặc cơ hội đưa tranh chấp ra tòa án, trước một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và/hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện do những người khác đệ trình lên tòa án (bao gồm các vụ kiện tập thể). Các quyền khác mà bạn sẽ có nếu ra tòa, chẳng hạn như quyền kháng cáo và quyền đối với một số loại khám phá nhất định, có thể bị hạn chế hơn hoặc cũng có thể bị từ bỏ.

Nếu bạn là cư dân ở Hoa Kỳ, quá trình ràng buộc tuân thủ trọng tài có thể diễn ra tại quận nơi bạn cư trú tại thời điểm nộp đơn. Đối với các cá nhân cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, quá trình ràng buộc tuân thủ trọng tài sẽ bắt đầu tại Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Bạn và Branch cũng đồng ý tuân thủ phán quyết của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào ở Quận Bắc California để tham gia thể thức trọng tài, để duy trì các thủ tục trong khi chờ quá trình ràng buộc tuân thủ trọng tài, hoặc để xác nhận, sửa đổi, bãi nại hoặc thực hiện phán quyết của trọng tài viên.

Chi phí Trọng tài: Thanh toán tất cả các chi phí nộp đơn, hành chính và trọng tài cũng như các phí tổn theo quy định của AAA, trong trường hợp bạn đang kích hoạt thể thức trọng tài đối với Branch và giá trị của khoản bồi thường bạn yêu cầu là mười ngàn đô la (10.000 USD) hoặc ít hơn, thì Branch sẽ tạm ứng tất cả các chi phí nộp đơn, hành chính và trọng tài cũng như các phí tổn do AAA quy định (tùy thuộc vào khoản bồi thường như quy định dưới đây). Nếu các trường hợp trong câu trước được áp dụng, nhưng giá trị của khoản bồi thường được yêu cầu là hơn mười ngàn đô la (10.000 USD) và bạn chứng minh với trọng tài viên rằng các chi phí và phí tổn đó sẽ đắt hơn nhiều so với thủ tục tòa án, thì Branch sẽ thanh toán số tiền của bất kỳ khoản chi phí và phí tổn nào như vậy mà trọng tài viên xác định là cần thiết để ngăn chặn quá trình ràng buộc tuân thủ trọng tài đắt hơn nhiều so với thủ tục tòa án (tùy thuộc vào khoản bồi hoàn như quy định dưới đây). Trong trường hợp trọng tài viên xác định rằng tất cả các khiếu nại của bạn theo thể thức trọng tài thiếu cơ sở theo Quy Trình Tố Tụng Dân Sự Liên Bang 11, bạn đồng ý hoàn trả cho Branch tất cả các chi phí và phí tổn mà Branch đã ứng trước và có nghĩa vụ trả lại theo quy định của AAA.

Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể: BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN VÀ BRANCH ĐỀU SẼ ĐƯỢC PHÂN XỬ THÔNG QUA TRỌNG TÀI VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN CỦA BẠN, KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐẠI DIỆN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA MỘT VỤ KHỞI KIỆN TẬP THỂ. Điều này có nghĩa là bạn và Branch không được tham gia khiếu nại với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và sẽ không có thẩm quyền trong bất kỳ tranh chấp nào được phân xử liên quan đến khiếu kiện tập thể. Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng việc từ bỏ khiếu kiện tập thể đề ra trong mục Thể thức Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể này là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào hoặc thể thức trọng tài có thể sẽ được áp dụng đối với khiếu kiện thể, thì các điều khoản trọng tài trong mục này sẽ được coi là vô hiệu toàn bộ và các bên sẽ được coi là không đồng ý phân xử tranh chấp.

Ngoại lệ: Bất kể các bên quyết định giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua trọng tài, một trong hai bên có thể khởi kiện lên tòa án tiểu bang hoặc liên bang để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (nghĩa là bằng sáng chế, bản quyền, quyền nhân thân, thương hiệu và bí mật thương mại, không áp dụng đối với quyền riêng tư hoặc quyền công khai). Một trong hai bên cũng có thể yêu cầu giải quyết các khiếu nại nhỏ tại tòa án đối với các tranh chấp hoặc khiếu nại trong phạm vi tài phán của tòa án đó.

Quyền chọn không tham gia: Bạn có quyền chọn không tham gia và không bị ràng buộc theo các điều khoản về từ bỏ thể thức trọng tài và khiếu kiện tập thể được quy định trong mục Thể thức Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về quyết định không tham gia của bạn tới địa chỉ sau đây: Branch Metrics, Inc., 195 Page Mill Rd, Suite 101, Palo Alto, CA 94306. Thông báo phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, hoặc kể từ lần đầu tiên bạn sử dụng Dịch vụ Khám phá, tùy theo trường hợp nào xảy ra sau, nếu không, bạn sẽ chịu sự ràng buộc của thể thức trọng tài cho các tranh chấp theo các điều khoản trong những đoạn đó. Nếu bạn chọn không tham gia các điều khoản trọng tài này, Branch cũng sẽ không bị ràng buộc theo các điều khoản đó.

Những thay đổi đối với Mục này: Branch sẽ thông báo trước ba mươi (30) ngày về bất kỳ thay đổi nào có ảnh hưởng đến nội dung của mục Thể thức Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể bằng cách cập nhật các Điều khoản này, gửi tin nhắn hoặc thông báo cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Khám phá. Các bản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng được cập nhật trong các Điều khoản này hoặc được gửi cho bạn.

Những thay đổi đối với mục này sẽ chỉ áp dụng cho các khiếu nại phát sinh sau ngày thứ ba mươi (30). Nếu tòa án hoặc trọng tài viên quyết định rằng tiểu mục này về "Những thay đổi đối với Mục này" là không thể thi hành hoặc hợp lệ, thì tiểu mục này sẽ bị loại khỏi mục “Thể thức Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể” và tòa án hoặc trọng tài viên sẽ áp dụng mục Thể thức Trọng tài và Từ bỏ Khiếu kiện Tập thể đầu tiên hiện hữu sau khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ Khám phá.

CÁC THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Trên cùng

Luật điều chỉnh. Các Điều khoản này và tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật của Tiểu bang California, mà không xét đến mâu thuẫn của các điều khoản luật; ngoại trừ Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

Nơi xử án. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này và không chịu sự ràng buộc của thể thức trọng tài sẽ được tiến hành tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Quận Bắc California. Theo đó bạn và Branch đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán của tòa án và đồng ý rằng đó là nơi phân xử phù hợp đối với bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào.

Thể thức Tống đạt. Bạn cũng đồng ý nhận tống đạt qua đường bưu điện, và theo đó từ bỏ bất kỳ nơi xét xử nào khác.

Không từ bỏ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không có nghĩa chúng tôi từ bỏ quyền hoặc quy định đó trừ khi được chúng tôi công nhận và đồng ý bằng văn bản.

Chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cấp phép phụ các Điều khoản này trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Branch. Branch có thể chuyển giao và chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này một cách tự do và không cần sự cho phép nào.

Thời hiệu: Bạn đồng ý rằng bất kể quy định hoặc luật nào ngược lại, mọi khiếu nại phát sinh liên quan đến Dịch vụ Khám phá phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi đưa ra lý do khởi kiện. Nếu không, lý do khởi kiện đó sẽ vĩnh viễn không được chấp nhận. Bất kể những điều đã nói ở trên, thời quy định hạn chế này sẽ không áp dụng cho cư dân của bang New Jersey.

Tiêu đề mục: Tiêu đề mục trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư của Dịch vụ Khám phá và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các chính sách điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ Khám phá, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Branch liên quan đến Dịch vụ Khám phá. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì việc không hợp lệ của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp lệ của các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này, và chúng vẫn có hiệu lực đầy đủ.

LƯU Ý ĐỐI VỚI CƯ DÂN EU: Nếu là người tiêu dùng và thường trú tại EU, tùy theo luật tại quốc gia của bạn, chúng tôi có thể áp dụng những điều sau đây: Ngoài ra, bạn còn được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia bạn cư trú. Cả hai bên đều đồng ý tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các tòa án thuộc Tiểu bang California, điều đó có nghĩa là bạn có thể đưa ra khiếu nại để thực thi quyền bảo vệ người tiêu dùng của mình liên quan đến các Điều khoản này ở California hoặc ở quốc gia thuộc EU mà bạn sinh sống. Nếu bạn cư trú ở EU, Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Chúng tôi không tham gia nền tảng này vì vậy nếu bạn muốn lưu ý cho chúng tôi về một vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trên cùng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Branch Metrics, Inc.
195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
hoặc qua email theo địa chỉ  info@branch.io