Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng của Branch

Tổng quan

Trên cùng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và cam kết cung cấp dịch vụ theo cách ưu tiên quyền riêng tư, bao gồm việc thực hành giảm thiểu dữ liệu, hạn chế thông tin mà chúng tôi tiết lộ và thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Ở cấp độ cao, Dịch vụ Điều hướng của chúng tôi giúp Người dùng của Khách hàng điều hướng các thiết bị di động của họ bằng các đề xuất phù hợp và khả năng tìm kiếm được cải thiện hơn. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi thu thập một số dữ liệu cấp thiết bị (ví dụ: số nhận dạng quảng cáo và địa chỉ IP) và dữ liệu truy vấn (ví dụ: “t”, “tw”) từ Người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện Dịch vụ Điều hướng, cũng như để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác của Branch và nói chung là để phục vụ hoặc giao tiếp với Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể bỏ xác định danh tính hoặc tổng hợp dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng và sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng của mình và cũng để tuân thủ luật pháp, để bảo vệ chính chúng tôi và những người khác, hoặc như một phần của giao dịch kinh doanh. Người dùng có thể từ chối cho phép thu thập một số dữ liệu nhất định bằng cách làm theo hướng dẫn trong mục Lựa chọn của người dùng dưới đây. Vì chúng tôi cung cấp công nghệ hỗ trợ Dịch vụ Điều hướng cho Khách hàng của mình, nên họ có thể sử dụng một tên khác để mô tả việc họ sử dụng Dịch vụ Điều hướng của Branch (ví dụ, “Bộ tìm kiếm” hoặc “Bộ định vị””). Người dùng nên xem lại chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp thiết bị di động và ứng dụng di động mà họ sử dụng, chính sách đó có thể cung cấp cho Bạn các tùy chọn hoặc quyền bổ sung liên quan đến cách Khách hàng của chúng tôi sử dụng dữ liệu của Bạn.

Giới thiệu

Trên cùng

Branch Metrics, Inc. ("Branch" hoặc "chúng tôi") cung cấp dịch vụ Điều hướng (“Dịch vụ Điều hướng”), cho phép các nhà phát triển ứng dụng di động và tính năng của thiết bị bằng Dịch vụ Điều hướng ("Khách hàng" của chúng tôi) cung cấp các kết quả theo ngữ cảnh và các liên kết dựa trên mục đích trong ứng dụng của họ, giúp người dùng cuối ("Người dùng") có quyền truy cập đơn giản để hoàn thành một hành động (ví dụ, để nhanh chóng điều hướng đến một trang chìm trong một ứng dụng cụ thể). Branch công nhận và tin rằng quyền riêng tư dữ liệu là quan trọng đối với tất cả người dùng Internet, do đó chúng tôi thiết kế và vận hành các dịch vụ của mình theo cách thức quyền riêng tư trên hết.

Chính sách quyền riêng tư Điều hướng của Branch (“Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng”) giải thích các thông tin mà Branch sử dụng để cung cấp Dịch vụ Khám phá và cách chia sẻ cũng như bảo vệ dữ liệu mà Branch thu thập được thông qua Dịch vụ Điều hướng.

Xin lưu ý rằng Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng này chỉ áp dụng cho Dịch vụ Điều hướng. Branch cũng cung cấp một trang web và các dịch vụ khác, một vài trong số đó có thể được Người dùng truy cập, thông qua việc sử dụng Dịch vụ Điều hướng, nhấp vào liên kết của Branch hoặc tương tác với ứng dụng hoặc trang web của khách hàng Branch. Để biết chính sách quyền riêng tư áp dụng cho trang web của Branch và các dịch vụ khác của Branch, bao gồm các dịch vụ mà Người dùng có thể truy cập thông qua Dịch vụ Điều hướng, vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư của Branch được đăng tại đây. Các Dịch vụ Điều hướng và Dịch vụ của Branch được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của Branch, được gọi chung là “Nền tảng Branch”.

Dịch vụ Điều hướng là gì?

Trên cùng

Branch cung cấp công nghệ để Khách hàng có thể cung cấp kết quả nội dung cho Người dùng của họ để trả lời các truy vấn. Chúng tôi làm điều này theo hai cách chính. Đầu tiên, Branch tận dụng dữ liệu từ Người dùng thông qua Dịch vụ Điều hướng và thông qua các dịch vụ khác của Branch để nâng cao và điều chỉnh kết quả để trả lời các truy vấn. Thứ hai, Branch cung cấp công nghệ liên kết sâu di động cho Khách hàng để trả về các liên kết sâu cho các truy vấn. “Liên kết sâu” có nghĩa là cung cấp các liên kết đến một phần nội dung cụ thể, thường có thể tìm kiếm được hoặc được lập chỉ mục trong một ứng dụng hoặc trên một trang web (ví dụ, “https://branch.io/security/”), thay vì trang đích của ứng dụng hoặc trang chủ của trang web (ví dụ, “https://branch.io”). Do đó, liên kết sâu cho phép Người dùng được chuyển hướng đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. Nhìn chung, Branch không có mối quan hệ trực tiếp với Người dùng. Khi Khách hàng cài đặt công nghệ Branch trên ứng dụng của họ (qua giao diện lập trình ứng dụng và/hoặc bộ công cụ phát triển phần mềm), công nghệ này cho phép Khách hàng phản hồi các truy vấn của Người dùng với kết quả theo ngữ cảnh và các liên kết sâu dựa trên mục đích, từ đó giúp Người dùng bằng cách cung cấp cho họ các kết quả và các liên kết sâu để đơn giản hóa quyền truy cập nhằm hoàn thành một hành động (ví dụ: để xác định các nhà hàng lân cận, đặt mua đồ ăn giao tận nơi, đi đến một địa điểm hoặc tìm một liên hệ trên thiết bị của họ).

Branch thu thập thông tin nào từ Dịch vụ Điều hướng?

Trên cùng

Dữ liệu người dùng

Dưới đây, chúng tôi giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập từ Người dùng thông qua Dịch vụ Điều hướng. Chúng tôi xử lý thông tin theo cách phù hợp với mục đích mà thông tin đã được thu thập như mô tả dưới đây.

Chúng tôi yêu cầu mỗi Khách hàng cam kết chỉ chia sẻ với Branch những thông tin mà họ có được một cách hợp pháp và họ có quyền chia sẻ với Branch. Chúng tôi không khuyến khích Khách hàng chia sẻ thông tin nhạy cảm của Người dùng với chúng tôi, vì thông tin đó không cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ Điều hướng.

Bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDK”) và các giao diện lập trình ứng dụng (“API”) bao gồm mã cho phép Khách hàng tích hợp và sử dụng Dịch vụ Điều hướng. Các SDK và API của Dịch vụ Điều hướng của Branch thu thập thông tin sau đây khi Khách hàng sử dụng SDK và/hoặc API trong các ứng dụng di động của họ, một số thông tin được coi là dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành (nói cách khác, thông tin tự nó có thể xác định một cá nhân duy nhất hoặc có thể được liên kết trở lại với một cá nhân). Biểu đồ bên dưới tóm tắt thông tin được Dịch vụ Điều hướng thu thập tự động và thông tin này được thu thập cho mục đích gì.

Thông tin được thu thập Mục đích

Mã nhận dạng quảng cáo (ví dụ: Google Ad ID hoặc IDFA)

Được sử dụng cho việc nhận dạng thiết bị và phục vụ các kết quả được cá nhân hóa và quảng cáo.

Địa chỉ IP

Được sử dụng để biết được vị trí chung và cho mục đích thống kê.

Mã quốc gia

Đây là mã ISO của quốc gia tương đương với mã quốc gia của nhà cung cấp SIM và được sử dụng để biết được vị trí cấp quốc gia.

Ngôn ngữ thiết bị (quốc gia, ngôn ngữ)

Được sử dụng để tùy chỉnh kết quả và quảng cáo cho cài đặt quốc gia và ngôn ngữ của thiết bị.

Truy vấn

Bất kỳ truy vấn nào do Người dùng gửi nhằm mục đích phản hồi các truy vấn của Người dùng.

Các truy vấn có thể bao gồm thông tin xác định một cá nhân (ví dụ: nếu Người dùng tìm kiếm một người bạn tên là “John Smith” hoặc tìm kiếm tin tức về một người nổi tiếng cụ thể) cũng như thông tin không xác định bất cứ ai (ví dụ: quán “pizza lân cận” hoặc “ốp lưng điện thoại").

Các truy vấn có thể dựa trên Internet hoặc dựa trên thiết bị (ví dụ: để tìm kiếm một liên hệ hoặc một ứng dụng trên điện thoại của Người dùng). Đối với các truy vấn dựa trên Internet, chúng tôi thu thập thông tin được mô tả trong bảng này. Đối với các truy vấn dựa trên thiết bị, SDK của chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ cục bộ các thông tin trên thiết bị của Người dùng (ví dụ: danh bạ của Người dùng hoặc các ứng dụng được lưu trữ trên thiết bị của Người dùng), nhưng Branch không nhận được dữ liệu này.

Kiểu mẫu thiết bị

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Nhà sản xuất thiết bị

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Hệ điều hành

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Phiên bản hệ điều hành

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Trạng thái mạng di động (Nhà mạng)

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Độ phân giải màn hình

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Kích thước màn hình

Được sử dụng để cung cấp các kết quả và quảng cáo có liên quan và để báo cáo.

Dữ liệu Phần mềm Dịch vụ Điều hướng

Thông tin về phần mềm Dịch vụ Điều hướng đang chạy trên điện thoại của bạn, bao gồm phiên bản, tên gói và thông tin Khách hàng (không phải Người dùng) liên quan đến cài đặt phần mềm. 

Dữ liệu tương tác

Thông tin liên quan đến các tương tác của Người dùng với Dịch vụ Điều hướng (ví dụ: biểu cảm, nhấp chuột), bao gồm các kết quả truy vấn, quảng cáo và/hoặc ứng dụng; được sử dụng để cải thiện Dịch vụ Điều hướng và để báo cáo.

Trong một số trường hợp, Khách hàng đã cấu hình Dịch vụ Điều hướng để hoạt động trên một thiết bị mà không cần gửi mã nhận dạng quảng cáo hay truy vấn đến máy chủ Branch. Trong những trường hợp đó:

 • Dịch vụ Điều hướng sẽ phân tích thông tin lưu trữ trên thiết bị di động của bạn để cung cấp các kết quả và quảng cáo. Việc phân tích như vậy sẽ được tiến hành trong thiết bị của bạn và Branch không thu thập dữ liệu đó để thực hiện phân tích này.
 • Branch có thể đọc địa chỉ IP trong một khoảng thời gian ngắn nhằm mục đích thống kê và đồng bộ hóa dữ liệu một cách ẩn danh từ các máy chủ của mình để cải thiện kết quả truy vấn và quảng cáo trên thiết bị.

Ngoài thông tin mà chúng tôi thu thập nêu trên, Dịch vụ Điều hướng có thể phân tích thông tin được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn hoặc có thể truy cập thông qua các dịch vụ trên thiết bị di động của bạn để cung cấp các kết quả và quảng cáo phù hợp hơn cho nội dung ứng dụng di động để đáp ứng các truy vấn. Việc phân tích những thông tin có thể truy cập được thông qua thiết bị di động của bạn sẽ được tiến hành trong thiết bị của bạn và Branch không thu thập dữ liệu đó để thực hiện phân tích này.

Dữ liệu khách hàng & dữ liệu đăng lại

Khách hàng có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi để giúp điều hướng quảng cáo tốt hơn đến đối tượng mong muốn của họ được cung cấp thông qua Dịch vụ Điều hướng (“Dữ liệu Khách hàng”). Branch xử lý Dữ liệu Khách hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho khách hàng của mình đối với Dịch vụ Điều hướng và sẽ không sử dụng Dữ liệu này của khách hàng cho các mục đích khác.

Trong một số trường hợp, Branch cho phép Khách hàng không sử dụng các Dịch vụ khác của Branch, chẳng hạn như các công cụ thuộc tính của Branch, sử dụng Dịch vụ Điều hướng để phân phối quảng cáo liên quan đến các truy vấn của Người dùng. Khi điều này xảy ra, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Khách hàng đó, theo chỉ đạo của Khách hàng, về cách người dùng cuối của Khách hàng đó tương tác hoặc hợp tác với quảng cáo của Khách hàng (“Dữ liệu đăng lại”).

Branch xử lý tất cả Dữ liệu đăng lại mà Branch nhận được với tư cách là bên xử lý thay mặt cho từng Khách hàng cung cấp và Branch chỉ sử dụng Dữ liệu đăng lại đó để cung cấp Dịch vụ Điều hướng cho Khách hàng. Branch không kiểm soát các mục đích hoặc phương tiện xử lý Dữ liệu đăng lại của Khách hàng và không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu đăng lại.

Cách Branch sử dụng thông tin do Dịch vụ Điều hướng thu thập và Branch sử dụng thông tin nào để cung cấp Dịch vụ Điều hướng?

Trên cùng

Dữ liệu mà Branch thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng được xử lý:

 • để cung cấp, lưu giữ, tối ưu hóa, nghiên cứu và cải thiện Dịch vụ Điều hướng , bao gồm cả việc phát triển kết quả cho các truy vấn của Người dùng và cải thiện mức độ liên quan và/hoặc tính hữu ích của kết quả.
 • để hiểu rõ hơn về cách thức và vị trí Người dùng nhấp vào một số liên kết sâu và những loại liên kết nào phổ biến.
 • để cung cấp quảng cáo liên quan đến truy vấn của Người dùng.
 • để đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng và Khách hàng tiềm năng đối với Dịch vụ Điều hướng, bao gồm cả xử lý dữ liệu theo chỉ đạo của Khách hàng và chuyển dữ liệu Người dùng cho họ. Branch không kiểm soát cách Khách hàng sử dụng thông tin mà Branch chia sẻ với Khách hàng và Người dùng nên đọc chính sách quyền riêng tư của Khách hàng để hiểu cách Khách hàng sử dụng thông tin họ nhận được từ Branch.
 • để sử dụng cho các mục đích kinh doanh nội bộ và của Khách hàng, bao gồm hỗ trợ cả Dịch vụ Điều hướng và các sản phẩm và dịch vụ khác của Branch, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ, hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của Khách hàng của chúng tôi, và theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành.
 • để tạo các báo cáo dựa trên thông tin tổng hợp, là thông tin không thể được liên kết lại với bất kỳ cá nhân hoặc Khách hàng nào và chia sẻ các báo cáo này với công chúng.

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc hủy xác định dữ liệu mà chúng tôi thu thập. Sau khi dữ liệu đã được tổng hợp và/hoặc hủy xác định, Branch không sử dụng dữ liệu đó để nhận dạng cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đã hủy xác định và/hoặc dữ liệu đã tổng hợp cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích nghiên cứu và tiếp thị, đồng thời cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các đối tác kinh doanh, Khách hàng và/hoặc những người khác.

Khi được cho phép bởi luật pháp và các thỏa thuận của chúng tôi với khách hàng, và với sự đồng ý của bạn (trong phạm vi luật pháp yêu cầu), Branch cũng có thể sử dụng dữ liệu thu thập được thông qua các dịch vụ khác của Branch để nâng cao và điều chỉnh kết quả truy vấn của Người dùng. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Branch để biết được các thông lệ quyền riêng tư của chúng tôi đối với các dịch vụ đó của Branch.

Việc Khách hàng của chúng tôi sử dụng thông tin

Trên cùng

Chúng tôi yêu cầu Khách hàng của chúng tôi sử dụng Dịch vụ Điều hướng một cách có trách nhiệm và phù hợp với một số điều khoản và điều kiện nhất định. Branch không chịu trách nhiệm về các thông lệ dữ liệu của bất kỳ Khách hàng nào của chúng tôi thông qua Dịch vụ Điều hướng hoặc các phương thức khác. Các thông lệ của mỗi Khách hàng phải tuân theo chính sách quyền riêng tư cá nhân của mỗi Khách hàng. Người dùng nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng Khách hàng để hiểu cách Khách hàng đó xử lý thông tin Người dùng được thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng.

Lựa chọn của người dùng

Trên cùng

Nếu khả thi, Bạn có thể thay đổi dữ liệu sẽ được gửi đến Branch bằng cách (1) xóa ứng dụng Khách hàng mà qua đó Bạn sử dụng Dịch vụ Điều hướng, (2) thay đổi cài đặt trong ứng dụng Khách hàng hoặc (3) khởi động lại hoặc cài đặt lại ứng dụng Khách hàng hoặc phần mềm thiết bị.  

Không theo dõi

Trên cùng

Dịch vụ Điều hướng được thiết kế cho các ứng dụng di động và do đó không phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt web.

Branch chia sẻ thông tin như thế nào?

Trên cùng

Ngoài những cách được mô tả ở trên, Branch cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác làm việc cho chúng tôi và cần truy cập thông tin mà chúng tôi thu thập để thực hiện công việc đó, bao gồm lưu trữ đám mây, phân tích dữ liệu và theo dõi dự án. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin cho các mục đích ngoài việc thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.
 • Với Khách hàng của chúng tôi và đại lý của họ, như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng này.
 • Với khách hàng của các dịch vụ khác của Branch, bao gồm cả các nhà cung cấp hoặc đại lý của họ, nếu khách hàng yêu cầu, cho các mục đích phân bổ.
 • Để tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và quy trình pháp lý để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ hoặc thực tế bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở gian lận và các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thể chất của bất kỳ người nào.
 • Để bảo vệ các quyền và tài sản của Branch, các đại lý, Khách hàng, Người dùng của chúng tôi và những người khác bao gồm việc thực thi các thỏa thuận, chính sách và mọi điều khoản và điều kiện hiện hành của chúng tôi.
 • Liên quan đến đàm phán hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ sự sát nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi đối với một công ty khác.

Cách chúng tôi bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập

Trên cùng

Việc bảo mật thông tin do Khách hàng của chúng tôi cung cấp và được thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng là rất quan trọng đối với chúng tôi. Branch đã thực hiện các biện pháp bảo vệ về kỹ thuật, hành chính và vật lý theo tiêu chuẩn ngành để giúp bảo vệ thông tin trên các máy chủ của chúng tôi chống lại truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật cho các thiết bị và tài khoản trực tuyến của Bạn, chẳng hạn như không dùng chung mật khẩu giữa các thiết bị của Bạn.

Liên kết đến các dịch vụ khác

Trên cùng

Dịch vụ Điều hướng liên kết đến các trang web và ứng dụng khác. Các miền khác này không do Branch kiểm soát và chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web, ứng dụng hoặc các nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích Bạn đọc chính sách quyền riêng tư của từng trang web và ứng dụng mà Bạn tương tác. Chúng tôi không xác nhận, thẩm tra hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm về các thông lệ quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web hoặc ứng dụng khác đó. Việc truy cập các trang web hoặc ứng dụng khác này đều có rủi ro của riêng bạn.

Chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi

Trên cùng

Dữ liệu cá nhân thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng được lưu trữ ở dạng có thể xác định trong vòng không quá 7 ngày, sau đó dữ liệu này sẽ bị xóa hoặc được lấy bút danh. Bất kỳ và tất cả các nhật ký có bút danh sẽ bị xóa sau 12 tháng, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác hoặc có thỏa thuận khác giữa Branch và Khách hàng.   

Branch có thể lưu giữ thông tin do Dịch vụ Điều hướng thu thập sau những thời hạn này để ngăn chặn, phân tích hoặc phản hồi gian lận, hoặc để bảo vệ sự an toàn của Branch, Khách hàng, Người dùng hoặc công chúng. 

Chính sách của chúng tôi về trẻ em

Trên cùng

Dịch vụ Điều hướng không dành cho trẻ em. Chúng tôi yêu cầu Khách hàng đồng ý không cố tình gửi cho chúng tôi các dữ liệu liên quan đến bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi ở một số khu vực pháp lý nhất định). Nếu Bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi ở một số khu vực pháp lý nhất định) khi vi phạm chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ discoveryprivacy@branch.io, để Branch có thể nhanh chóng điều tra và xóa mọi thông tin thu thập được một cách không phù hợp.

Quyền của bạn

Trên cùng

Theo luật hiện hành, Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc Branch xử lý dữ liệu của Bạn, tất cả đều phải phù hợp với luật hiện hành. Vì Branch không thể liên kết dữ liệu cá nhân thu thập thông qua Dịch vụ Điều hướng với một cá nhân cụ thể, nên Branch không thể xác minh danh tính của bất kỳ chủ thể dữ liệu cụ thể nào. Để tuân thủ các yêu cầu bảo mật của một số luật hiện hành, trong những tình huống như vậy, do đó, chúng tôi có thể từ chối xử lý yêu cầu của chủ thể dữ liệu và sẽ thông báo cho Bạn một cách phù hợp. Tuy nhiên, Branch cung cấp các cơ chế phản đối một số kiểu xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như nêu trong mục Lựa chọn của Người dùng ở trên.

Bạn có quyền khiếu nại về các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, là người có thể được liên hệ qua mục “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây hoặc với cơ quan giám sát.

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Trên cùng

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”) cung cấp một số quyền nhất định cho các thể nhân là cư dân của California. Thông báo về quyền riêng tư CCPA của chúng tôi có sẵn tại đây.

Liên hệ với chúng tôi, các câu hỏi, thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng này

Trên cùng

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư Điều hướng này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng tất cả những thay đổi đối với Chính sách này trên trang này và sẽ cho biết ngày có hiệu lực của Chính sách đã sửa đổi ở đầu trang. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ:

Branch Metrics, Inc.
195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
hoặc qua email theo địa chỉ discoveryprivacy@branch.io